Loftsutbygging

Eksisterende tak ble revet, og nytt tak med A-takstoler og et takark ble bygget.

Følg prosessen bilde for bilde:

http://www.youtube.com/watch?v=ZfzJ3m6z1qw

Reklamer